Remo Asonga - New Old Stock

Remo Asonga - Signature Series

 

New Old Stock - Aktionspreis

Die Farbe ist einseitig leicht verwaschen!

Remo Asonga - New Old Stock

CHF 500.00 Standardpreis
CHF 90.00Sonderpreis